čtvrtek 22. října 2015

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ: Matematika všemi smysly

aneb Hejného metoda v mateřské škole


Místo konání:    SVI AJAK, Palackého třída 222, Nymburk
Datum:       3. listopadu 2015 od 9.30
Délka:    8 výukových hodin (8 x 45 min.)
Lektorky:    PhDr. Jana SLEZÁKOVÁ, PhD.
    (certifikovaná lektorka Hejného metody pro mateřské školy)

Cíl semináře:    Pedagogové se seznámí prostřednictvím vlastních aktivit s metodou, která rozvíjí předmatematickou gramotnost v MŠ a získají nové podněty pro vlastní realizaci předmatematické výchovy.
Program:    
  • Východiska Hejného metody a stanované zásady
  • Aplikace těchto metod v předmatematické výchově 
  • Využití sémantických matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte
  • Rozvoj číselných představ a porozumění geometrickým pojmům
  • Praktické dílny

Organizační informace:   
Seminář je rozdělen na 2 bloky – dopolední (pro začátečníky) a odpolední (pro pokročilé)
    Cena kurzu je 1 150 Kč/1 osobu
Drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky) zajištěno.
Přihlašujte se e-mailem do 29. října 2015!
Každý účastník obdrží 2 osvědčení o absolvování vzdělávací akce tj. Hejného metoda v mateřských školách se zaměřením „začátečníci“ a Hejného metoda v mateřských školách se zaměřením „pokročilí“


Kontaktní informace:


Šárka DVOŘÁKOVÁ, CEARA s.r.o., V Kolonii 1804, Nymburk (kancelář)

Email: sarka.dvorakova(zavináč)ceara.cz, mobil: 702/271 959